Základní údaje:

Název: Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 05340578
Sídlo: Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2

Zapsána pod značkou: B 21799 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.